Služby v odpadovém hospodářství

Firma CLEAN ENVIRO s.r.o.  poskytuje komplexní řešení agendy spojené s odpadovým hospodářstvím. Provádí vzorkování odpadů. Zajištění průběžné vedení evidence odpadů, včetně ročního hlášení o odpadech. Hodnocení rizik ekologické újmy. Poradenství v oblasti ochrany ovzduší. Provádění interních auditů za účelem posouzení plnění legislativy a zajištění ekonomické likvidace odpadů. Zpracování provozní dokumentace firmy dle platné legislativy. Zajišťuji stavební inženýring a poradenství v oblasti stavebního zákona, od stavebního povolení po kolaudaci. Snažíme se veškeré služby přizpůsobit podnikání našich klientů.

 

Napsat komentář