Služby v
odpadovém hospodářství
Stavební odpady Stavební inženýring Dokumentace Auditování Konzultace

Vzorkování odpadů

Provádíme vzorkování odpadů a pečlivě analyzujeme jejich složení a vlastnosti. Na základě těchto informací vám poskytneme konkrétní doporučení, jak efektivně nakládat s odpady a minimalizovat jejich negativní vliv na životní prostředí.

Evidence odpadů

S námi můžete být klidní ohledně správy vašich odpadů. S precizností a v souladu s příslušnou legislativou vede naše tým průběžnou evidenci odpadů. Navíc vám připravíme roční hlášení o odpadech, které vám ušetří čas a zajišťuje dodržení veškerých povinností.

Hodnocení rizik

Pomůžeme vám identifikovat a zhodnotit rizika spojená s nakládáním s odpady. Naše odborné hodnocení vám umožní přijmout preventivní opatření a minimalizovat jakékoli ekologické újmy, čímž se posílí vaše povědomí o udržitelnosti a odpovědném podnikání.

Stavební inženýring

Pokud potřebujete stavební povolení nebo asistenci při stavebním projektu, jsme tu pro vás. Poskytujeme komplexní služby v oblasti stavebního inženýringu a poradenství, abychom vám pomohli v každé fázi stavebního procesu, od získání povolení až po kolaudaci.

Audity a poradenství

Náš tým provádí interní audity, které vám pomohou zajistit dodržování odpadové legislativy a optimální ekonomickou likvidaci odpadů. S naší pomocí si budete jisti, že se pohybujete v souladu s platnými předpisy a minimalizujete rizika.

Ochrana ovzduší

S naším poradenstvím v oblasti ochrany ovzduší se vyvarujete potenciálním problémům s emisemi. Pomůžeme vám splnit požadavky na ochranu ovzduší a navrhnout opatření ke snížení emisí, čímž se prokážete jako ekologicky uvědomělý podnik.

Ekologie a odpadové hospodářství

Služby v odpadovém hospodářství

Vítejte v CLEAN ENVIRO s.r.o.! Jsme váš spolehlivý partner, který nabízí špičková řešení v oblasti odpadového hospodářství a dalších souvisejících oblastí. Přinášíme komplexní a inovativní služby, které vám umožní nejen úspěšně řídit a optimalizovat vaše odpadové procesy, zatímco se soustředíte na rozvoj svého podnikání.

Vzorkování odpadů

Vzorkování asfaltových směsí k zatřídění dle kritérií pro použití znovuzískané asfaltové směsi. Vzorkování stavebních odpadů pro správné zatřídění dle katalogu odpadů. Určení vhodnosti odpadu pro jednotlivé skládky ve vztahu k ceně likvidace odpadu. Využívání stavebních odpadů jako vedlejšího produktu z výroby.

Vedení evidence odpadů

Vedení průběžné evidence odpadů. Zpracování ročního hlášení o odpadech v datovém standardu požadovaném MŽP. Zpracování výkazů o odpadech pro Český statistický úřad. Sestavení průběžných přehledů a tiskových sestav.

 

Hodnocení rizik ekologické újmy

Vypracování hodnocení rizik ekologické újmy dle nařízení vlády č.295/2011 Sb. (zákona 167/2008 Sb.).

Stavební inženýring

Inženýring a poradenství v oblasti stavebního zákona. Od stavebního povolení po kolaudaci.

 

dokumentace

Provozní dokumentace firmy dle platné legislativy – odpady, voda, ovzduší. Tvorba provozních řádů a směrnic v oblati odpadů, ovzduší, vodního hospodářství.

auditování a konzultace

Vedení průběžné evidence odpadů. Zpracování ročního hlášení o odpadech v datovém standardu požadovaném MŽP. Zpracování výkazů o odpadech pro Český statistický úřad. Sestavení průběžných přehledů a tiskových sestav.

 
Jsme na trhu více než 20 let

reference

Odpadový hospodář, auditor, ekolog, recyklační dvůr na klíč.
logo sam
silnice a mosty
Vzorkování asfaltových recyklátů.
 
město zákupy logo
město zákupy
Vzorkování stavebních odpadů, recyklace, využití na terénu.
Logo_Chla¦udek__Tinte¦ira_vertical_barevne
Chládek a Tiňtěra

Clean enviro s.r.o.