Produkty

Vzorkování odpadů

Vzorkování asfaltových směsí k zatřídění dle kritérií pro použití znovuzískané asfaltové směsi. Vzorkování stavebních odpadů pro správné zatřídění dle katalogu odpadů. Určení vhodnosti odpadu pro jednotlivé skládky ve vztahu k ceně likvidace odpadu. Využívání stavebních odpadů jako vedlejšího produktu z výroby.

 

Vedení evidence odpadů

Vedení průběžné evidence odpadů. Zpracování ročního hlášení o odpadech v datovém standardu požadovaném MŽP. Zpracování výkazů o odpadech pro Český statistický úřad. Sestavení průběžných přehledů a tiskových sestav.

 

Hodnocení rizik ekologické újmy.

Vypracování hodnocení rizik ekologické újmy dle nařízení vlády č.295/2011 Sb. (zákona 167/2008 Sb.).

 

Stavební inženýring.

Inženýring a poradenství v oblasti stavebního zákona. Od stavebního povolení po kolaudaci.

 

Dokumentace

Provozní dokumentace firmy dle platné legislativy – odpady, voda, ovzduší.

Tvorba provozních řádů a směrnic v oblati odpadů, ovzduší, vodního hospodářství.

 

Auditování a konzultace

Provádění interních auditů. Konzultace v oblasti odpadového hospodářství. Konzultace v oblasti ochrany ovzduší – stacionární zdroje znečišťování ovzduší. konzultace v oblasti nakládání s vodami.

Napsat komentář